Nakon nekoliko individualnih časova u STUDIO.DE NS uspešno sam položila B1 na TELC-u. Posebno me je radovao maksimalan broj bodova na usmenom delu ispita (75/75) jer mi je pre prvog individualnog časa taj deo posebno predstavljao problem. Sada u istoj školi idem na B2 i veoma mi se dopada rad u maloj grupi, posvećenost i sistematičnost profesorica😊 za svaku preporuku👌